(098) 105-9898

info@dhvmed.com.vn

Bàn mổ

Mã sản phẩm: CS-XKS3001A

 

Thông số

CS-XKS3001A

CS-XKS3008A

Chiều dài

2100mm

2100mm

Chiều rộng

480mm

480mm

Chiều cao min

780mm

800mm

Quá trình di chuyển

250mm

250mm

Nâng tấm đỡ lưng

30°

50°

Tấm đỡ lưng

20°

30°

Điều chỉnh ngang

±18°

±20°

Gối đỡ đầu

45°/-90°

45°/-90°

Phần đỡ lưng

+75°/-18°


+80°/-10°

Phần đỡ eo

120mm

120mm

Bàn đạp chân

90°

90°

Góc xoay bàn đạp chân

90°

90°