(098) 105-9898

info@dhvmed.com.vn

Hệ thống theo dõi phòng bệnh

Example 1 full

Mã sản phẩm: Model TDB

 

+ Hệ thống bao gồm máy chủ, màn hình hành lang, thiết bị theo dõi bệnh nhân.

+ Có thể kết nối tất cả các phòng theo kiểu song song. Cài đặt kết nối đơn giản và thuận tiện, gọi điện thoại sẽ hiển thị trực tiếp số giường, trang danh bạ  hiển thị 9 số giường liên tục.

+Các máy chủ có phím điều khiển xóa dữ liệu cuộc gọi từ các giường.

+ Hệ thống này áp dụng cho các bệnh viện lớn trung và nhỏ, tạo điều kiện cho bác sĩ, y tá theo dõi bệnh nhân.