(098) 105-9898

info@dhvmed.com.vn

Thiết bị tiệt trùng khí áp

Thiết bị tiệt trùng khí áp

 

Thông số kỹ thuật

²  Không gian bên trong :23L/18L/12L. Thiết bị hiển thị :LED. Bộ nhớ số liệu :Có thể lựa chọn in

²  Nhiệt độ sát trùng :121℃, 134℃ Test: bowie&dick, leak Quá trình làm khô:Làm khô chân không

²  Bộ nhớ tiệt trùng :Có kèm máy in mini ,Ghi nhớ toàn bộ quá trình tiệt trùng

²  Chức năng an toàn :Thiết kế van an toàn , kèm theo hệ thống cảnh báo

Hệ thống cung cấp nước:bồn chứa nước(3.5l nước sạch và 5.5l bồn chứa nước thải )