(098) 105-9898

info@dhvmed.com.vn

Máy vệ sinh bằng sóng siêu âm

Máy vệ sinh bằng sóng siêu âm Model CS-4860

 

²  Miêu tả  :6000ml/1.6gallon(US)

Max.5000ml/1.3gallon(us) 

Min.3350ml/0.9gallon(us)

²  Thể tích :32.3x20.5x9.9cm/12.7”x8.1”x3.9”

²  Thể tích bồn :34.0cm/13.4”

²  Thời gian :1 – 30 phút

²  Nhiệt độ :40℃-45℃-50℃-55℃-60℃

²  Thoát nước:Van thẳng

²  Tần suất :35000Hz

²  Chất liệu bồn :Inox SU304

²  Chất liệu vỏ :ABS

²  Công suất :290W(AC100~120V 60Hz)

310W(AC220~240V 50Hz)