(098) 105-9898

info@dhvmed.com.vn

Máy kiểm tra tủy răng

Máy kiểm tra tủy răng model CS-C-PULSE

Đặc điểm:

²  Sử dụng pin khô ,thuận tiện .

²  Tần số kiểm tra có thể điều chỉnh (Bấm nút điều chỉnh tốc độ lựa chọn,có đèn biểu thị đối ứng :High: cao,Mid: vừa ,Low: chậm )..

²  Khi người bị kiểm tra cảm thấy hơi ê răng, số liệu trên màn hình tự động bảo lưu trong 3 phút, số liệu này làm giá trị ngưỡng sốc điện của răng .

²  Số liệu hiển thị lớn nhất là 80, trong khoảng từ 00-40 thì răng có hiện tượng tê, có thể phán đoán tủy răng sống, từ 40-80 có phản ứng, có thể phán đoán một phần hoại tử, đến  80  không phản ứng, có thể phán đoán chết tủy răng.

Tiết kiệm điện năng, sau ba phút sẽ tự động tắt máy.