(098) 105-9898

info@dhvmed.com.vn

Thiết bị phòng phẫu thuật và phòng Y cụ

DHV cung cấp đầy đủ các thiết bị phòng phẫu thuật và phòng y cụ

Xem thêm >>

Dụng cụ phẫu thuật

Các loại dụng cụ phẫu thuật với đầy đủ chủng loại, tính năng mà bác sỹ cần.

Xem thêm >>

Thiết bị chẩn đoán

Các thiết bị chẩn đoán hiện đại, đa dạng chủng loại, đáp ứng mọi nhu cầu của phòng khám và bệnh viện

Xem thêm >>

Thiết bị Nhãn khoa

Máy móc, thiết bị Nhãn khoa đáp ứng đầy đủ nhu cầu hiệu kính thuốc, phòng khám và khoa Mắt các bệnh viện

Xem thêm >>

Thiết bị Nha khoa

Trang thiết bị nha khoa với đầy đủ dụng cụ cần thiết cho một phòng khám Nha khoa hay Viện nha khoa

Xem thêm >>

Thiết bị Y tế phụ trợ

Các trang thiết bị y tế phụ trợ với đầy đủ chủng loại, tính năng đáp ứng mọi nhu cầu của phòng khám và bệnh viện.

Xem thêm >>

Giường bệnh

Giường bệnh đầy đủ các chủng loại.

Xem thêm >>

Vật tư tiêu hao

Các loại vật tư tiêu hao y tế dùng trong chăm sóc bệnh nhân

Xem thêm >>